Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6f5 HANDLEIDING tot den
het laatfle enkel zegt, dat ik zekere voorftellingen
reeds eenmaal gehad heb. Ik kan mij daarom
zekere indrukken, welke ik gehad heb, herinneren,
zonder dat ik dezelve volkomen kan terug roepen.
Ik herinner mij, b. v. eene fchoone redevoering
gehoord te hebben, maar inhoud en woorden heb
ik vergeten.
§ 159. De eigenfchappen van een volkomen
geheugen beftaan daarin: dat het eenen grooten
omvang hebbe; dat het lang behoude; dat het
gemakkelijk en fnel opneme; dat het juist
en gemakkelijk weder te voorfchijn roepe. Er
is een woordelijk-, zakelijk-, p 1 aat felijk-,
getallen- en namen-geheugen.
§ 160. Ten einde het geheugen te ver ft er-
ken, neme men de volgende regels in acht.
a.') Men leere dagelijks iets van buiten, en
zegge het aan zich zeiven of aan anderen op.
Het wedervcrhalen van het gelezene of gehoorde ,
het vervolgen van den draad eens gefpreks rugge-
waarts tot aan het eerfte denkbeeld zijn zeer nut-
tige oefeningen.
è.) Men geve zich voornamelijk moeite, om dat-
gene, wat men van buiten wil leeren, volkomen
te verftaan, en ftelle zich den zamenhang daarvan
regt duidelijk voor. Door het verbinden van
begrippen maakt men het verftand tot een' fteun
voor het geheugen, tot eenen medehelper in de
zaken welke het geheugen betrelFen.