Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 HANDLEIDING tot den
VIERDE AFDEELING.
vereischten en hulpmiddelen'
tot denken, en behoedmid-
delen tegepj dwaling.
Eerfte hoofdftuk.
Ver eis cht en en hulpmiddelen tot
denken.
^ 154. De vereischten tot denken zlin ver-
beeldingskracht, geheugen en verftand
in eenen uitgebreidcn zin.
1.
Verbeeldingskracht.
§ 155. De verbeeldingskracht is het ver--
mogen, om eenig beeld in zich zelve te vernieu-
wen of te fcheppen. Zij is het voorname vermo-
gen , zonder hetwelk geen vergelijken, geen on-
derfcheiden, geene zamenftelling van dat, wat tc
zamen gedacht moet worden, mogelijk is. Zonder
verbeeldingskracht zouden geene bedoelde uitvin'-
dingen plaats hebben.
§ 156. Gebrek aan eene gemakkelijke, levendige
en veel omvattende verbeeldingskracht kan dik-
wijls uit natuurlijke gebreken van ligchaam en geest
ontftaan; maar zeer dikwijls ligt de grond daartoe
in het gebrek aan opwekking en oefening.
Ter vermgding van dit gebrek dient:
a.) Dat men zich gewenne, om de voorwerpen