Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 63
men zich tot hiertoe bij dit gevoelen bevonden
hebbe.
§ 150. De fophist beproeft dikwijls Hellingen,
die men niet bewijzen kan, als bewezene waar-
heden op eenen beflisfenden toon voor te dra-
gen, en het belagchelijk te maken aan derzelver
juistheid te twijfelen.
§ 151. Even zoo dikwijls behelpt hij zich met
geestige wendingen, en verbergt daardoor
de zwakheid van het bewijs.
§ 152. De fophist brengt dikwijls voor zyne
ftelling alle mogelijke gronden te zamen, ten einde
derzelver zwakheid door de menigte te vergoeden.
§ ^53- Wij hooren den fophist het algemeen
belang des menschdoms en van den godsdienst,
het welzijn van den flaat, van de maatfchappelijke
orde, nu eens voor dan weder tegen eene zaak,
aanvoeren. Hij zoekt alsdan door eenen fchit-
terenden woordenfleep (tiraden) voorin te nemen,
door woordenpralerij en eene opgefierde voordragt
te verblinden; en daaronder het gebrek aan zamen-
hang der fluitredenen en gevolgtrekkingen te ver-
bergen.