Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 59
Wien iiij overreden wil, voor eene ftelling in te
nemen, en in hem den wensch voort te brengen,
dat dezelve waar zij.
§ 137. Hij zoekt de woorden der partij te
verdraaijen, en aan dezelve ongemerkt eenen
anderen zin te geven, waarvan de dwaling zich
gemakkelijk laat bewijzen.
J 138. Hy grijpt dat aan, wat der tegenpartij'
onvoorziens ontvalt en waarop deze niet gevat
is; hij zoekt zijne partij van de hoofdzaak af te
brengen en te verleiden tot het beweren van iets,
waarvoor deze niet is opgewasfen.
§ 139. De fophist zoekt de partij met velerlei
listige vragen te verwarren, en het oogmerk,
om deze tot ongerijmde (lellingen te brengen, te
verbergen onder den dekmantel, dat men de be-
antwoording tot verklaring der ftelling noodig heeft.
Verder zoekt hij zich het aanzien eens naauw-
gezetten gefchilvoerders te geven, laat zijne
partij altijd meer bepalen, tot dat hij dezelve tot
fpitsvindigheden verleidt.
S 140. De fophist zoekt de partij in drift te
brengen, opdat deze daardoor verhinderd worde
bedaard te denken en te onderzoeken. Dit ge-
fchiedt het volkomenst: i.) door in de rede te
vallen en door uitroepingen; 2.) daardoor, dat
men de partij belagchelijk en verachtelijk maakt,
met aan derzelver bewijzen alle kracht en doelma-
tigheid te ontzeggen, of deze voor ligt ea onbe-c