Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 53
waarop men zijn voornaamfle bewijs niet genegen
is te gronden, worden dikwijls met zeer • veel
voordeel gebruikt, wanneer men van dezelve
flechts vlugtig en als bij toeval gewag
maakt. Door deze kunstgreep geeft men te ver-
daan , dat men het in zijne magt heeft, veel meer
voor eene zaak te zeggen, dan men werkelijk doet,
en terwijl men uit eenen overvloed van bewijzen
blootelijk eenige weinige van de gewigtigfte fchijnt
te kiezen, zal de hoorder of lezer ligt in verzoe-
king gebragt worden, om aan die, welke met
ftilzwijgen voorbijgegaan worden, meerder gewigt
te hechten dan denzei ven toekomt.
§ 117. Ook is er een zeker gewigtig punt,
waaruit daadzaken of omftandigheden befchouwd ,
flechts eenen enkelen oogenblik een
gunftig voorkomen hebben. Bepaalt men
nu de opmerkzaamheid langer daarbij, zoo wordt
het voordeelige licht, in hetwelk zij aanvankelijk
verfchenen, altijd weder verzwakt.
5 n8. Tot den vorigen regel behoort ook het
geval, wanneer men van zich zeiven fpreekt.
Het vermelden in het voorbijgaan of het voor-
bedachtelijk overflaan van vele enkele omftandig-
heden, met betrekking tot zich zeiven, heeft nog
een ander voordeel, namelijk, het voorkomen
van befc heidenheid, en in dit opzigt
wordt een gunftig denkbeeld omtrent den perfoon
opgewekt.
D 3