Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
NEDERLANDSCHEN STIJL. ^t
voeren, vooraf te verdrijven. Men zoekt eerst
de fterkfte tegenwerpingen op, en daalt tot
de zwakfte af; heeft men dezelve alle doen
verdwijnen, zoo gaat men tot de bewijzen voor
de zaak over, waarbij men in eene omgekeerde
orde te werk gaat, namelijk, van de zwakkere
tot de f t e r k e r e. Hierdoor heeft men het ge-
wigtige voordeel, van de volgorde zijner bewij-
zen onafgebroken te kunnen doen doorgaan.
§ iio. Dat men de bewijzen aanvoert na dc
wederlegging fteunt op eenen dubbelen grond.
a.) De wederlegging bewerkt in de meeste ge-
vallen flechts de overtuiging, dat aan liet beweer-
de gevoelen niets van belang in den weg fl.aati
van deszelfs waarheid en noodzakelijkheid moe-
ten ons eerst de bewijzen overtuigen.
b.) Dikwijls kan eene tegenwerping zulk eenen
aanmerkelijken invloed hebben, dat men eene na-
deelige meening opvat, cn de voordragt niet met
die opmerkzaamheid volgt, als men zou gedaan
hebben, wanneer tot zulk eene meening geene
aanleiding gegeven ware, of de twijfelingen cn
tegenwerpingen, welke bij dezelve ten gronde
liggen, dadelijk opgeheven en v/ederlegd waren.
Sm. Het is een gewigtig voordeel, wan-
neer men kan aantoonen, dat de tegenwerpingen
tegen eene zaak juist tot haar voordeel
ftrekken, of dat de bewijzen voor eene zaak
juist tot het tegendeel geleiden. Men- wordt
D 2