Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 45
7.) Dikwijls vordert de aard der zaak, dat
men omgekeerd te werk ga, door eerst de be-
wijzen der ondervinding op te geven, en vervol-
gens het verfchijnfel uit algemeene gronden te ver-
klaren.
8.) In vele opftellen vordert het beleid, dat
men met de bewijsgronden (data) aan van-
ge, om alzoo daaruit het befluit af te leiden;
dikwijls evenwel is het raadzamer met het be-
fluit of de fl:elling, die men bewijzen wil, aan
te vangen, dezelve in twee voorafgaande oordee-
len op te losfen, en elk van dezelve weder in
voorafgaande, tot zoo lang deze laatflie geene ver-
dere oplosfing behoeven.
9.) Wat de plaatfing van gelykfoorti-
ge bewijzen betreft, zoo leert de natuur van het
menfchelijke denken en gevoel, dat zij opklimmen,
dat is, van het minder tot het meer gewigtige
voortgaan moeten.
10.) Er zijn ondertusfchen ook gevallen, waar-
in het raadzamer is, met de fterkfte gronden
en bewijzen te beginnen, dezelve in hunne
geheele fl:erkte te ontwikkelen, de zwakkere als
toegift te doen volgen, en beide zoo te verbin-
den, dat zij elkander wederkeerig onderfteunen.
11.) Het kan ook voordeelig zijn, eenige ge-
wigtige gronden tot aan het einde van het be-
wijs terug te houden, In het algemeen komt het
hierbij veel op den aard der zaak, op het oor-