Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. sö9
kooper eene rekening, of lijst der waren vol-
gens de orde der dagen, op welke zij gekocht zijn.
Briefje van onlvangst (recepis, reçu).
Verklare hiermede uit handen van den heer P.
Simons ontvangen te hebben het boekwerk: Stu-
art en Kuiper, de Mensch, 6 deelen in halve
engelsche banden.
Elburg, 7 julij 1820. (get.) R. Sluiter.
Kwijlinf; i;quitantie).
Ontvangen van Willem de Gumßer, leerberei-
dcr tc Schoonhoven, de fomme van vierhonderd
en tachtig gulden, bedrag van een termijn van af-
losfing cn de intresfen van eene hijpotecaire obli-
gatie te zijnen laste, in dato den 16 april i8i8,
groot oorfpronkelijk twee duizend gulden, als nu
per resto twaalf honderd gulden.
Aflosfing . ......ƒ400-:
12 m. intrest van ƒ1600 à 5 pet. 80-:
Utrecht, 16 april 1820. ƒ480-:
(get.) R. de Meijeui.
Acquit.
Ik ondcrgetcekende gezien en onderzocht heb-
bende de rekening en verantwoording, op heden
gedaan door Pieter van der Zee, graankooper te
Alkmaar, omtrent de uitgaaf en ontvangst van
deszelfs beftuur over mijne vier huizen te Alk-
maar, waaruit blijkt, dat de ontvangst der hui-]
zen bedroeg twaalf honderd cn zestien gulden,
N H 5