Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
568 HANDLEIDING..tot den
herkomftig, ten blijke van echtheid voorzien zijn
van zijnen naam, en bovendien in een papier moe-
ten gewikkeld zijn, dit certificaat bevattende,
en door hem onderteekend en van zijn wapen
voorzien.
Naarden den ao mei 1820.
(gei.) H. Buitendijk.
Gatuigscbrift (att«st) tan goed gedrag.
De ondergeteekende P/eier yan Stangen, ver-
klaart , dat Willem Beier, geboortig van Doesburg,
vier jaren bij hem als koetfier in dienst is geweest,
dat hij zich altijd getrouw, ordelijk en vlijtig
gedragen, en geenen misflag van eenig belang
begaan heeft.
Naaldwijk den 13 april 1820.
(g-«;.) P. van Stangen.
5. Kwijtingen, rekeningen , enz.
§ 1031. Een briefje van ontvangst
(recepis, reçu) bevat de fchriftelijke bekentenis,
dat men eene zaak rigtig bekomen heeft.
§ 1032. Kwijting Cquitantic , acquit, de-
charge) is een gefchrift, waarbij men verklaart,
dat eene fchuld betaald is of iemand van eenige
verpligting ontflagen wordt. Het is noodzakelijk,
naauwkeurig te bepalen, waarvoor men het geld
ontvangen hebbe. Wanneer men dingen koopt,
zonder dezelve dadelijk te betalen, geeft de ver-