Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 567 '
Adviesbrief,
Den heer PieUr de Lelij,
te Vo'.lenhoven. VlaarJingen, 19 aug, 1S20.
Mijn Heer!
Hiermede heb ik de eer te berigten, dat ik he-
den op UE. afgegeven heb, drie maanden na da-
to, ƒ2300-: aan de order van den heer TF. Klein.
UE. gelieve deze traite bij voorkomen te veree-
ren , en onze rekening daarvoor tc belasten.
Ik heb de eer met achting te zijn
UE. dw. dienaar.
R. Mallink.
4. Verklaringen en getutgfchriften.
§ 1030. Eene verklaring en getuig-
fchrift (declaratoir, certificaat, attest) is eene
eenvoudige, duidelijke en vrijmoedige bekentenis
der waarheid, zonder beweeggronden of redene-
ringen. Zij moeten niet meer noch minder be-
helzen, dan ter zake dient; en betreffen zij het
gedrag van perfonen, zoo mogen er wel kleine,
maar groote gebreken geenszins verzwegen wor-
den. Zijn er groote gebreken, zoo is het fomtijds
beter het getuigfchrift achterwege te laten.
. Certifisaat van oorsproukelykheid eener
iabrykwaar,
Dè ondergeteekende , Hendrik Buitendijk , fa-
brijkant, wonende te Naarden, verklaart, dat de
alomvermaarde teekenpotlooden, uit zijne fabrijk
N n 4