Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
nedehlandschen stijl. 56^
over door endosfement, bevattende den da-
tum, de voldoening der waarde, en den naam
van hem, aan wiens order het gefield is. De wis-
fel moet betaald worden in de uitgedrukte munt
en niet vóór den vervaldag. Bij niet betaling
wordt de wisfel daags daaraan geprotesteerd. De-
protesten van non-betaling, alsmede die van non-
acceptaüe, worden gedaan door twee notarisfen,
of door een' notaris en twee getuigen, of door
een' deurwaarder cn twee getuigen.
§ 1027. De wet op het zegel bepaalt, dat
wisfels en andere handelpapieren aan het handel-
zegel onderworpen zijn. Buitenlandfche moeten
alvorens gebruikt te worden voor zegel gevifeerd
zyn. Men heeft noodig voor wisfelbrieven van
alle verhandelbare effecten beneden de ƒ eoo tot
en met f 100, een zegel van 2 ft. 8 p. nominale
prijs, maar van 3 ft. 2 p. de lo'. cn 15". verhoo-
ging daaronder begrepen; van f jog tot en met
f 500 een zegel van 5 ft. nom. en 6 ft. 4 p. wer-
kelijke waarde; voorts voor elke / 500 hooger een
zegel van 5 ft. nom. en 6 ft. 4 p. werkelijke waar-
de hooger; zoo dat men, om te weten welk ze-
gel men b. v. van ƒ 6500 tot ƒ 7000 behoort te
gebruiken, men Hechts tc zien heeft hoeveel maal
ƒ 500 in ƒ 7000 begrepen is, —hier 14 maal, cn
zoo veel maal 5 ft. zal zijn de nominale, cn zoc
veel maal 6 ft. 4 p. de werkelijke waarde der ze
gels. Het eerfte ƒ ^: 10 het tweede ƒ4: 7:8.
N n 1