Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 561 '
de raagt hem bij procuratie van den derden dezer
gegeven te Delft, en aldaar geregistreerd denzelf-
den dag voor een regt van twaalf ftuivers, te fub-
flitueren Arif Rijswijk, zaakwaarnemer alhier, cn
hem tc dien einde in zijne plaats te ftellen op den-
zelfden voet als hg gevolmagtigd is, onder ver-
zekering van goedkeuring en verdiend lalaris.
Aldus gedaan te Gor/da den tienden junij i8oo
en twintig.
(get.) N. v. Randwijk.
Volmagt l>ij brief,
's Hage den 15 januarij 1820.
Wel Edel Geftrenge Heer!
Ik verzoek en volmagtig UE. uit mijnen naam
cn mijnentwege, op de conditiën, tijdens de open-
bare veiling van het pakhuis van dh'. Moritz,
door den notaris Dendron voorgelezen, dat pak-
huis voor mij in tc mijnen voor zes duizend gulden.
Hiermede zult U. W. E. G. verpligten
UEd. dw. dienaaf.
Den heer Mr. R.. Vink, H. van Driel.
advokaat te Zwolle.
3. JVisfels, briefjes aan order, asfignaticn,
promesfen, aeceptatien, quitantien,
adviesbrieven.
§ 1022. De w i s f e 1 s behooren onder de ge-
N n
1