Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
48o handleiding tot den
Bijzondere lastgeving speciale procuratie met
saLstitnlie en* beding van belooning.
De ondergeteekende Hendrik Zuileyeld, grond-
eigenaar te Kampen, j^rovincie Overijssel, ver-
klaart te volmagtigen Karei Hofwijk, Notaris te
Arnhem, provincie Gelderland, of dien deze zal
fubfliiiieren, bijzonder om uit zijnen naam en
zijnentwege te veilen en aan de meestbiedenden
tegen gereed geld te verkoopen zijn huis, tuin
en erve, ftaande en gelegen bij de Rijnpoort te
Arnhem, getcekend wijk K. N°. 167, en verder
alles, zonder nadere volmagt, te dezen te verrig-
ten, wat zal bevonden worden te behooren, on-
der verzekering van deszelfs handelingen te zul-
len goedkeuren, deszelfs voorfchotten en ter zake
verrigte uitgaven te zullen voldoen, en hem wegens
de werkzaamheden te deze fchadeloos te ftellen,
gelijk zulks behoorlijk is.
Gedaan te Kampen den 27 feptember 1820.
iget.') H. Zuil eve ld.
Substitutie.
De ondergeteekende Nikolaas van Randwijk,
Mr. loodgieter te Gouda gevolmagtigde van
Pieter Krul, rentenier te Haarlem, tot het bij--
wonen van de vergadering van fchuldeifchers van
Hendrik Bulthuis alhier en om aldaar naar be-
vind van zaken te handelen, verklaart volgens

wm