Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 559 '
tot zijnen algemeenen en bijzonderen gemagtigden,
ten einde voor^den ondergeteekenden te beheeren
en te befturen zijne zaken en goederen, zoo roe-
rende als onroerende, zonder eenig onderfclieid,
en zich in het volkomen bezit van dezelve te ftel-
len; dien ten gevolge aan te nemen, of van de
hand te wijzen alle erfenisfen; te doen verzegelen
of ontzegelen, of zich tegen dezelve te verzetten,
rekening en verantwoording te doen en bij dezelve
tegenwoordig te zijn; te koopen en te verkoopen
zoo roerend als onroerend goed; de ingekomen
kapitalen en intresfen weder uit te' zetten; voor
de vredegeregten en andere geregtshoven als eifcher
of gedaagde te verfchijnen; ten einde naar bevind
van zaken te handelen.
Te welken einde de lasthebber bij dezen vol-
komen wordt gemagtigd, om al datgene te ver-
rigten, wat tot bevordering van een of ander
noodig mögt zijn, verleenende hem bij dezen zoo-
danige volmagt, als maar eenigzins aan eenen ge-
magtigde kan of mag gegeven worden, verkla-
rende de handelingen van den gevolmagtigde
(geconftitueerde) te zullen goedkeuren als naar
regten.
Aldus onderteekend te Delftshaven den eerften
october 1800 en twintig.
iget.) P. Wil leb roek.
r