Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 557 '
den fnuifdoos, ter waarde van honderd en vijftig
gulden, cn twee juweelen oorringen, ter waarde
van honderd gulden.
Deze vier ftukken zijn in een met mijn wapen
verzegeld kistje gefloten.
En verklare ik mede ondergeteekende Simon van
der Kemp bovenftaande kleinoodien, in gemeld
kistje bellotcn, te hebben ontvangen.
Wijders zijn de beide partijen nog overeengC'
komen, dat, zoo de betaling niet op den bepaal-
den ti.id plaats heeft, de fchuldenaar nog een
half jaar uitfliel zal genieten, om de voormelde
kostbaarheden terug te bekomen, tegen betaling
van kapitaal en verloopen intrest op den voet
voormeld. In geval echter ook alsdan de ver-
fchuldigde betaling niet gefchiedt, zoo zullen
voormelde panden aan den fchuldeifcher als wet-
tig eigendom verblijven.
Aldus in duplo opgemaakt en door beide par-
tyen onderteekend.
Utrecht den 9 october 1800 en twintig.
(get.) Willem van Rijssel.
S. van der Kemp.
2.
Volmagten.
§ 1020. De vol m agt (procuratie, mandaat)
is eene acte, waarbij iemand eenen anderen last
geeft en magtigt, om iets voor hem en in zynen