Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
556 HANDLEIDING tot den
•hebben gezien bovengaande obligatie en bepalingen,
en ons te ftellen als geheele borgen van de-
zelve fomma van vier duizend gulden , en bij de-
ze afftandte doen van de uitzonderingen den bor-
gen in regten befproken, in het bi,izonder de eer-
dere uitwinning en de fchuldfplitfing, en dien
ten gevolge ons elk in het bijzonder niet anders
te befchouwen, dan als fchuldenaars van den heer
Karei van Loon of van den wettigen houder dezes.
Aldus onderteekend te Amfterdam den i6 au-
gustus achttienhonderd twintig.
Goed voor vier duizend gulden, hollandsch
courant.
iget.') PikterdeBij.
P. der Willigen.
H. de Kortenaar.
•Leencontract met pand.
Ik ondergeteekende Willem van Rijsfel, mr.
metfelaar te Amersfoort, landfchap Utrecht, be-
kenne ter leen ontvangen te hebben van den heer
Simon van der Kemp, rentenier te Utrecht, en
aan denzelven deugdelijk fehuldig te zijn, de fom-
me van drie honderd gulden, welke fomme ik
aanneem een jaar na de onderteekening dezes we-
derom te zullen betalen, benevens een intrest van
vijf ten honderd in het jaar, waarvoor ik tc pand
gegeven heb de navolgende zaken: eenen diamanten
ring, ter waarde van tachtig gulden; eene gou-

itiU&üBi