Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SHSBIS
554 HANDLEIDING tot oen
de geleende fom met of zonder betaling van ren:
ten terug te zullen geven; ob ligatien daaren-
tegen , wanneer daarbij jïenig onroerend goed,
b. V. een huis, tuin, enz.; als waarborg ver-
bonden wordt; — pand der minne, wanneer
een fchuldenaar tot zekerheid den fchuldeifcher
eenig roerend goed ter hand ftelt.
S 1018. Bij het leencontract komt meermalen
de borgtogt of borgftelling (cautie) voor.
Deze is de fchriftelijke verbindtenis van eenen
derden, om de verpligtingen van den fchuldenaar
te zullen vervullen, bijaldien deze in gebreke
blijft de fchuld te voldoen. •
§ 1019. Tot een volkomen leencontract be-
hoort:
1,) Dc naam, het beroep en de woonplaats
des fchuldeifchers en des fchuldenaars.
a.) De bekentenis, dat men de waarde werke-
lijk ontvangen hebbe.
3.) De bepalingen, zoo ter betaling der rente
als van de hoofdfom.
4.) De plaats waar, en de tijd wanneer het
verdrag gefloten is.
5.) De onderteekening des fchuldenaars.
Voorbeelden.
liCen- oHigalie met iiilrcst, betaling in tennljneiij pro-
longatie (yerlengiug) en cautie (borgitelling).
Ik ondergeteekende, Pictcr dc. Bij, leerkoo-