Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 553 '
melde fomma te betalen, in vier gelijke termijnen,
telkens met een honderd gulden; zullende de eer-
fte betaling plaats hebben den i augustus aanftaan-
de, en zoo verder tot het einde van den huurtijd.
De huurder verpligt zich het voormelde huis
zelf te bewonen, en aan niemand, zonder uit-
drukkelijke fchriftelijke toeftemming van den ver-
huurder, over tc doen; tevens aannemende, de
venfterglazen met glas digt te houden, en bij ver-
huizing in eenen goeden ftaat weder over re
leveren.
De huurder neemt voor zijne rekening de ftede-
delijkc belasting op de huurwaarde en die op de
deuren en venfters, benevens alle diegene, welke
ten laste des huurders loopen of komen kunnen,
zonder deswegens eenige vermindering van huur
te kunnen vorderen.
Van dit alles is opgemaakt deze acte in duplo
cn door ons onderteekend.
Dordrecht den 3 april 1820.
D. Bosman.
E. Tille man.
Leencontracten.
§ 1017. Leencontracten zijn fchriftelij-
ke verzekeringen, welke men voor eene geleen-
de fom geeft. In het algemeen noemt men dezel-
ven ob li ga tien; meer bijzonder fchuldbekente-
nisfen, wanneer men alleen verzekering doet,
Mms
É