Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 551 '
landgoederen, landerijen, boerderijen, bosfchen,
weilanden, boomgaarden, veenen, enz. de bena-
ming van pachtcontract gegeven wordt.
S 10 u. De huur van dienlten is voornamelijk
van: 1°. dienstboden, 2°. voerlieden, fchippers
en dergelijken; 3". aannemers en handwerklieden.
§ 1012. De verhuurder is verpligt den huur-
der in het volkomen en ongeftoord genot van het
verhuurde te ftellen, en het verhuurde behoorlijk
te onderhouden.
§ 1013. De huurder is verpligt het gehuurde
te gebruiken, zoo als het een goed huisvader be-
taa , en de bedongene huurpenningen op den
bepaalden tijd rigtig te voldoen. Hij is verant-
woordelijk voor brand, ten zij deze ontftaan ware
door onvoorzien onheil, door 't gebrekkige maak-
fel van het huis, of door het naburig huis. Hij
mag ook, ten zy het in het contract anders be-
paald ware, het verhuurde weder geheel of ge-
deeltelijk aan een ander verhuren; ook bij ontrui-
ming, mits gcene schade aan het gehuurde toe-
brengende, weder afbreken, wat hij op eigene
koste heeft laten maken.
§ 1014. De dood van huurder of verhuurder,
of de verkoop van her verhuurde, verbreekt het
huurcontract geenszins.
§ 1015. De huurcedels moeten behelzen.' den
naam, het beroep en de woonplaats van den
huurder en verhuurder; — de bafchrijving van
M m 4