Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
550 HANDLEIDING tot den
gebreke van deze aldus bepaalde atlosfing, of van
de na te melden intrest geregeld te voldoen, zal
het den fchuldeifcher , of zijnen regtverkrijgenden
vrijftaan deze kusting dadelijk geheel op te zeggen.
De fchuldenaar verbindt zich bovendien, om
aan gemelden fchuldeifcher of regthebbenden, te
betalen mede in gangbare geldfpecie intresfen van
de hoofdfom, tegen vijf ten honderd in het jaar,
ingaande met den eerden januarlj 1800 een en
twintig, tot zoo lang voormelde fom kost- en
fchadeloos zal zijn afgelost.
De kosten van registratie, zegels en trans-
criptie dezes komen ten laste van den kooper en
fchuldenaar.
Beide partyen kiezen hun domicilium aan het
bureau ter confervatie van de hijpotheken, te
Zutphcn gevestigd.
Aldus in duplo opgemaakt en door beide par-
tijen geteekend den zeventienden october 1800
en twintig.
(get.') Hendr. Vel zen.
P. van Thi e l.
Huur- en verhuurcontracten.
§1010. Er is tweederlei foort van huurcon-
tract , namelijk, van zaken en van dienden. De
verhuringen de huur van huizen, kamers, kel-
ders, fchuren, enz. wordt huurcontract ge-
noemd, terwijl aan de huur cn verhuring van