Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JJIJJ

548 HANDLEIDING tot ijen
van Siocrd Terpftra, in vollen en vri.ien eigen--
dom en met de daarsan verknochte dienstbaarhe-
den , aan gezegden Bauke Kiemenma, en waar-
deert hetzelve op eene huurwaarde van veertig
gulden. Bauke Riemersma flraat, in ruil met
het voornoemde huis en erf, af, zijne tot dus
verre bij hem bewoonde winkelwoning, en erve,
geteekend N°. 49, belend met dc woning van
Wijbren van der Veen en de turffchuur van
Barre van der TViel, met de daaraan verknochte
dienstbaarheden, aan gezegden Jne Dijkßra, en
waardeert hetzelve op eene huurwaarde van ze-
ventien gulden.
Bauke Riemersma betaalt, daarenboven aan
Ane Dijkßra voormeld, eene fomma van honderd
en vijftig gulden, welke Ane Dijkßra hierbij ver-
klaart ontvangen te hebben, en deswegens voor-
noemden Bauke Riemersma te kwijlen.
Ieder betaalt van heden af 's lands-, dorps- en
andere lasten van het bij ruil verkregene.
Alle bewijzen, befcheiden, en wat dies meer
zij, zijn door partijen wederzijds overgegeven,
waarvan zij elkander beiden zonder referve kwijten.
Partijen domiciliëren zich ten effecre dezes in
de herberg de zwarte raaf te Oosterzee, onder
afftand van elk ander domicilium contrarie dezes.
Hiervan deze acte in duplo door partijen geteekend.
Gedaan te Oosterzce den 15 aug. 1820.
Xget.j Ane Dijkstra.
Bauke Riemersma.