Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 547 '
hoort, komen, wanneer daaromtrent niets be-
dongen is, ten laste der koopers.
§ 1007. De verkooper verpligt zich tot de
levering of de overdragt (transport) van het
verkochte en tot de waarborg (garantie) er
van, dat is, den kooper in het gerust bezit te Hel-
len van het gekochte, en hetzelve te vrijwaren
van de verborgene gebreken, of van dezulke,
welke het contract van zelf vernietigen.
S 1008. De voorname pligt des koopers is,
de ftipte betaling van den koopfchat, op de wij-
ze, den tijd en de plaats in het contract bepaald.
§ 1009. Dc verkooper heeft privilegie op het
verkocht onroerend goed, en deze kus ting, be-
hoorlijk over- of ingefchreven, gaat voor alle
overige fchuldeifcliers.
Act» Van railing.
De ondergeteekenden yfne Dijkßra, landman te
Oosterzee, district Lemmer, landfchap Vriesland,
en Baukc Riemersma, mede aldaar woonachtig,
verklaren onderling aangegaan te hebben het na-
volgend contract van ruiling, en zich deswegens
verdragen te hebben, als volgt:
Jne Dijkflra ftaat, in ruil met het na te melden
huis en erf, af, zijne tot dus verre bij hem be-
woonde bouwmansvvoning, fchuur en erve, gelegen
te Oosterzee voornoemd, geteekend F". 25, belend
het veenland van Fcnnc Sijbes de Jong en het huis
M m 2