Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
.NEDERLANDSCHEN STIJL. 545
der verbinden. Bij elk verdrag zijn er twee of
meer perfuiien, van welke de een iets belooft en
de ander de belofte aanneemt.
§ 1003.^ Tot dengdelijklieid van een verdrag
wordt, volgens de beftaande wetten, gevorderd:
1.) Dat het verdrag omtrent eene
geoorloofde handeling gefloten wor-
de. Door contracten kan niemand tot daden ver-
pligt worden, welke door de wetten verboden
zijn, zooals: flavernij, berooving of belemme-
ring van vrijheid, van godsdienst en geweten, ver-
heling van cn aanzetting tot ongeoorloofde daden,
levenslange ongehuwde (land, in een woord al
wat ftrijdig is met de goede zeden en de alge-
meene orde.
2.) De p e r f o n e n, welke een contract
fluiten, moeten daartoe bevoegd zijn.
Minderjarigen , onder toeverzig: geplaatfte perfo-
nen en getrouwde vrouwen kunnen zonder autori-
fatie van voogden , curators of echtgenootcn geene
verbindtenis aangaan.
3.) De we de rz ijdfc h e toeftemming
der part ij en is tot geldigheid van een
contract volftrekt noodzakelijk. Eene
toeftemming uit dwaling, bedrog of dwang is in
regten niet geldend, en voldingend bewezen vei-
nictigt zij het contract.
4.) Het onderwerp, waaromtrent
men eene verbindtenis aangaat, moet
M m