Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
544 HANDLEIDING tot den
niemand van ccni^e beteekenis in de maatfclia'ppij
de liennis van deze ftukken ontberen kan. leder
toch komt in betrekkingen, die het aangaan van
verbindtenisfen, het geven van volmagten, ge-
tuiglchriften, enz. noodzakelijk maken. Daar nu
de geldigheid van de meeste dezer opftellen af-
hangt van de inachtneming van zekere regelen,
door het gebruik of de wetten voorgefchreven;
zoo kan het opgeven van die regelen, en derzelver
toepasfing in weinige voorbeelden van algemeene
nuttigheid hier niet ondienftig zijn. In moeijelij-
ke gevallen en zelfs bij twijfelingen, handelt
men verftandig, met zich van den raad en de hulp
van deskundigen te bedienen; maar in vele geval-
len van het dagelykfche leven is eene geringe aan-
wijzing genoeg, om zelf die ftukken op te ftel-
len, en alzoo vele kosten, welke derzelver ver-
vaardiging door anderen medebrengt, te voorko-
men. Duidelijkheid, orde en naauwkeurigheid
ziin de hoofdvereischten van den ftijl in deze foort
van opftellen. De meest gewone onderhandfche
acten zijn: ver ban dfc h rif t e n, volmagten,
wisfels, verklaringen, get uig fc hriften,
kwijtingen, rekeningen, enz.
i. Verbandfchriften (contracten).
§ 1002. Een contract, verdrag of verband-
fchrift is eene fchriftelijke overeenkomst van ver-
pligtingen, waartoe zich perfonen jegens elkan-