Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
542 HANDLEIDING tot den
tevreden. In een woord weest zoo gelukkig als
het menfchen zijn kunnen.
Andere soorten van brieven.
§ 997. Van de gemeenzame of vriend-
fchap p e 1 ij k e brieven, voornamelijk dienende
om de vriendfchappelyke betrekkingen ook bij
afwezigheid aan te kweeken (zie § 952), zijn
onder de behandelde foorten reeds genoegzame
voorbeelden opgegeven.
J 998. De brieven, welke herinneringen
aan eene zekere beloften, alsmede raadvragin-
gen omtrent zekere onderwerpen behelzen, kun-
nen als bijzondere foorten van verzoekbrie-
ven befchouwd worden. Ook kan men de brie-
ven van uitnoodiging tot bijwoning van brui-
loften, begrafenisfen, gastmalen, enz. daartoe
brengen; weshalve wij naar dezelve verwijzen
(zie § 976).
5 999. De koopmansbrieven, of de-
zulken , welke de bezorging van handel- of be-
roepsaangelegenheden ten doel hebben, zijn in
niets van de gewone onderfcheiden, dan dat er
geen vertrouwelijke toon in plaats heeft, en er
fomtijds eenige kunstwoorden, uit den handel
genomen, in voorkomen.
S 1000. De letterkundige en ftaatkun-
dige brieven handelen over wetenfchappelijke
en ftaatkundige onderwerpen. Zij moeten het
- m- Éi