Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 541 '
naastens leven in gevaar te ftellen, en te veel ge-
voel van eer, om mij zoo wel tegen de wetten des
lands, als tegen mijn eigen verftand te vergiijpen.
Gij kunt met uwe vrienden over mijne fchijn-
barc lafliartigheid fpotten. Liever wil ik aan on-
verftandigen lafliartig fchijnen, dan door ver-
ftandigen voor eenen onverftandigen gehouden
worden.
Hierin stel ik mijne eer, dat ik, fchoon zelf
beleedigd, u de hand ter verzoening bied, tenein-
de u te overtuigen, dat eene kleinhartige gevoe-
ligheid mij niet kan bewegen, in een enkel oogen-
blik van vriendfchap en achting tot doodelijke
vijandfchap over tc gaan.
Anlwoord op eene Iiuwelyksbekendmakiug.
Waarde Neef en Nicht!
Met hartelijke deelneming en innige blijdfchap
hebben wij het aangenaam berigt van UE. voor-
genomen huwelijk vernomen. V/ij danken er
UE. welmeenend voor, en wenfchen U, lieve
vrienden, met uw voornemen geluk. Dat uw
huwelijk onder de gunftigfte voorteekenen moge
voltrokken worden. Gelukkig, driewerf gelukkig
zij de heilige band," die UE. vercenigt, en nim-
mer worde dezelve jammerlijk verfcheurd. Smaak
al die genoegens, welke gij u zelven hebt kunnen
voorftellen; immer zij uw huwlykspad met roo-
zen beftrooid; bewandelt dat pad altijd vrolijk en