Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
^to handleiding tot ren
antwoorden, in acht te nemen, zoo dat men aan
een' uoderen perfoon, die ons lieve vriend noemt,
niet weder denzelfden naam geeft. Ook is het
niet wellevend te fchrijven; uw brief, uwe lette-
ren, maar uw vriendelijke, geëerde brief, uwe
aangename letteren, enz. Desgelijks zegge men
niet: aan uwe bede zal ik voldoen-, maar men
bediene zich van eenig ander woord, als: uw
verlangen, wensch, begeerte, enz.
§ 996. Even menigvuldig als de aanleiding tot
het fchrijven van brieven is, even zoo menigvul-
dig zijn de antwoorden. Het antwoord op eene
gelukwenfching is eene dankzegging; dat op eene
vraag een berigt, enz. De wellevendheid vor-
dert , dat men het antwoorden op eenen brief niet
te lang uitftelle.
Antwoord op eene uitdaging tot een tweegevecht.
Mijn Heer!
Gij hebt mij tot een tweegevecht uitgedaagd.
Inderdaad een flecht eerbewijs, dat gij mijn .door-
zigt maakt; of voorden beleedigingen door dood
of verminking uitgewischt? Gij zet daardoor mij-
ne zedelijkheid en mijnen moed op de proef; maar
gij dwaalt, wanneer gij gelooft, dat ik ten opzigte
van een van beide geen' toets zoude houden. Uwe
begrippen van eer mogen dezelfde blijven; wat
mij betreft, ik bezit te veel koelbloedigheid, om
wegens een ingebeeld gevoel van eer mijn of mijns