Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 537 '
zijnen omgang met ligtzinnige en' zeer flechte
jonge lieden niet afgebroken.
Gij kent mij als een' geflrrcngen vriend van orde
en zedelijkheid. Dlijft uw zoon niet binnen der-
zelver palen, zoo kan ik hem in mijn huis niet
langer dulden. Gij kunt hem dus de ernfl:igfl:e
voorftellingen doen, en ik wensch hartelijk, dat
de uwe meer nut mogen doen dan de mijne.
Overigens verblijve ik
UWE. dien. en vriend
T.
Namelooze (anonijme) 'waarsclinwinf;.
Gij zijt ten uitern:e onvoorzigtig in uwe ge-
fprekken en verfchoont zelfs die niet, van wien
gij afliangt. In het gezelfchap van gisteren hebt
gy u zelfs iu uwen fcherfenden toon over den
heer N. uitgelaten. Men begrijpt naauwelijks hoe
gij aldus tegen uw eigenbelang kunt handelen.
Het is een geluk voor u, dat de heer N. zulk een
geduldig man is; anders zoudt gij voor uwe on-
bezonnenheid mogelijk reeds heden boeten. Maar
wees op uwe hoede! het zwaard hangt u over
het hoofd, en zijt gij eenmaal gevallen, zoo reken
er op, dat gij u niet weder zult verheffen. Wie u dit
fchrijft, is u onverfchillig; genoeg, het fchrijft u
een welmcencnd vriend.
L 1 5