Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 531 '
ongeluk getroffen. Ach, wie kan het vooraf
zeggen, wat hem in het volgende uur bejegenen
zal? Maar, ik wil uwe-fmartelijke gewaarwor-
dingen niet door mijne klagten vermeerderen. Gij
hebt geen fchuld aan uw ongeluk; dit moet uwen
kommer verzachten en uwen moed ftaande hou-
den. Vertrouw, dat die God, die gedoogde
dat u zulk een zwaar lot trof, ook fpoedig een
weldoend vader voor u zijn kan. Dat dit onge-
luk eenen nadeeligen invloed op uwe gezondheid
kan hebben, maakt mij zeer bezorgd. Gij zijt
echtgenoot en vader, de fteun van een bedrukt
huisgezin. Vat moed; veeltijds is de hulp het meest
nabij, als de nood op het hoogfte is geklommen.
Reken op de hulp uwer vrienden , onder welke
ik mij durf tellen. Met het bereidwilligfte hart
fnel ik u met mijne hulp te gemoet. Gij hebt
eene fpoedige en krachtdadige onderfteuning noo-
dig. Meld mij onverwijld, waarmede ik u voor
het oogenblik dienen kan. Stel uiv hart gerust.
Ik ben meer dan ooit
Uw ware vriend
l.
Rrieven van aanbeveling.
§ 987. De aanbevelingen zijn onder
bloedverwanten cn vrienden gewoonlijk minder
beperkt, dan aan andere perfonen. Vriend-
fchap, maagfchap, en waardigheid van hem,
l 1 2