Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
530 HANDLEIDING tot den
Voorbeeld.
«en«« »«der, wiens zoon op het slagvelil
gebleven ii.
Hooggeachte vriend!
De onverwachte en treurige tijding van den
dood uwec zoons heeft den diepftcn indruk op
mij gemaakt. Wie een gevoelig hart heeft zal U
beklagen, en de fmart over hei verlies van zulk
een' hoopvollen jongeling regtmatig noemen. Mögt
echter ook tevens de gedachte in uwe ziel regt
levendig zijn, dat geen dood fchooner en roem-
rijker is dan de zijne; een troostgrond, die u
meer dan alle andere moet gerustftellen. Uw bra-
ve zoon ftierf, als een dapper verdediger des va-
derlands, zijnes koningc, zijner medeburgers, op
het bed van eer. Hij is daardoor voor ons hart
onvergetelijk en aan allen oneindig dierbaar. Zijn
aandenken zal nog door de nakomelingfchap ge-
ëerd en op prijs gefteld worden. Schik u bedaard
in uw lot; dit fmeek ik u bij de vriendfchap,
die gij voor mij koestert, en bij de liefde, waar-
mede ik onveranderlijk ben
Uw opregte vriend.
W.
Aan eenen vriend, die door den brand zyn huis cn
bezittingen verloren heeft.
Zeer waarde vriend!
Diep, zeer diep heeft mij de tgding van uw