Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 529 '
fchenkt den edelen man vrolijke tevredenheid met
zich zelven; maar zijne daden met het gevvensch-
te gevolg bekroond te zien, is de hoogfte aard-
fche gelukzaligheid voor den braven dienaar des
ftaats. Moge de Voorzienigheid U. IL E. G.
voor alle die rustelooze pogingen ten algemeenen
beste, die hooge belooning fchenken, en U. H.
E. G. nog lang, tot nuc van dit land, in een
ongeftoord levensgenot bewaren.
Ik verzoek U. H. E. G. dc verzekering der on-
geveinsde hoogachting aan te nemen, v.-aarmede
ik de eer heb ie blijven
Hoog Edel Geftrenge Heer!
U. H. E. gehoorz. en
onderd. dienaar.
M.
Brieven van vertroosting,
bijzonder van rouwbeklag,
(condoleantie).
§ 98Ö. Deze vinden alleen onder bloedver- ]
wanten en vrienden plaats, en doen de beste wer-
king , wanneer de eerfte heviglieid der fmart voor-
bij is. De troostgronden moeten door het treu-
rige voorval zelf, hel beleid des fchrijvers en de
kennis aan het hart van hem, aan wien men
fchrijft, aan de hand gegeven worden. De deelne-
ming kan dikwijls het aanzien hebben, dat men'
zelf troost noodig heeft.
L I