Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
528 handleiding tot den
van beftcndigen duur moge zijn; wanneer de be-
zitter desgelijlts vvenfclien Iconde, om dit fpoe-
dig met een ander te verwisfelen. Eindelijk wen-
fche men geenen hoogeren eerepost aan hem, die
den hoogften bereikt heeft, dien hij overeenkom-
ftig zijne betrekkingen konde erlangen.
Voorbeeld.
Gelukwensch, bij eene bevordeiing ia dienst van den
staat, aan iemand met v.-ien men vroeger in
kennis stond.
Hoog Edel Geftrenge Heer!
Onder de gelukkigfte fchikkingen der Voorzie-
nigheid tel ik het, dat Zij mij het genoegen laat
fmaken, U. H. E. G. tot den eervollen post van
R. . . verheven te zien, en U. H. E. G. eerbie-
dig miine hartelijke gelukwenlchen daarvoor aan
te kunnen bicden. Ik deel de vreugde met den
braven burger van den ftaat, wanneer hij de ver-
dienftc ziet beloonen en dengenen in eenen ruimen
werkkring geplaatst vindt, die zijne krachten voor
het welzijn des vaderlands uit zuivere beginfelen
te werk ftelt. U. H. E. G. heeft reeds in vroe-
gere betrekkingen zoo veel goeds en nuttigs
gefticht, dat zich nu in den uitgebreideren werk-
kring, van U. H. E. G. diepe, veelomvattende
kennis en onvermoeiden ijver voor het heil der
menschheid alles verwachten laat. Het bewustzijn,
van altijd met de beste bedoelingen te handelen.