Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
526 handleiding tot den
§ 983. Men moet met het fchrijven van zulke
brieven niet dralen, en daarom de redenen van
veriraging, zoo deze plaats gehad heeft, met
verontlchuldiging opgeven. Deze brieven worden
gewoonlijk nietbeantwourJ.
Voorbeeld.
Danlizeggiiig bij de terugbetaling van geleeud geld.
Wel Edele Heer!
Met de levendigfte gevoelens van dankbaarheid,
heb ik eindelijk liet geluk, UWE. de mij zoo
goedgunftig geleende honderd gulden te kunnen
terug geven. Ik gevoel al te wel, dat ik wegens
de vertraagde vervulling mijner belofte harde ver-
wijtingen verdien, en het alleen aan UWE. mensch-
lievende goedheid te danken heb, zoo lang ge-
duld met mij gehad te hebben. In ftrijd met een
hard noodlot; dat mij van alle kanten trof, ver-
loor ik editer den moed niet, en na een zwaar
lijden van eenige jaren lacht mij weder het geluk
toe. Ik haast mij mijne fchuld te voldoen, en
hoop hierdoor UWE. vergiffenis te erlangen.
Edele menfehenvriend, hoe zal ik in flaat zyn
immer die groote goedheid te kunnen vergelden!
Weinige mijner bekenden zouden nüjne eerlijk-
heid als een genoegzaam onderpand aangenomen
hebben, voor een belangeloos voorfchot, met
hetwelk UWE. mij zoo grootmoedig uit den hoog-
ften nood hielpt. Woorden kunnen het zuivere