Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 523 '
zijn, om met mijn eigen geld de betaling te
doen, daar ik, mijn koorn nog niet tot eenen
goeden prijs hebbende kunnen verkoopen, tot mijn
groot nadeel gelden, ter betaling van den wis-
fel, zoude moeten opnemen. Wanneer UHEG.
het geld juist zelf niet noodig heeft, durf ik ho-
pen, dat mijn vriendelijk verzoek niet zal afgefla-
Ik verzoek UHEG. mij hieromtrent antwoord
te willen doen toekomen, en de verzekering
mijner volkomene hoogachting aan te nemen, waar-
mede ik de eer heb te zijn.
Hoog Edel Geftrenge Heer!
U. H. E. G. zeer gehoorzame
en onderdanige dienaar.
N.
§ 978. Voorbeelden.
Verzoek aan eenen Triend om eenig geld te leen.
Wel Edele Heer!
Onderfcheidene onvoorziene omftandigheden bren-
gen eene oogenblikkelijke geldeloosheid bij mij te
weeg. Op UWE. vriendfchap rekenende, twijfel
ik niet of UWE. zult aan mijn dringend verzoek,
om ƒ80:- voor eene maand te leen, indien zulks
mogelijk is, gaarne voldoen. Dit bewijs van vriend-
fchap zal mij dubbel aangenaam zijn, daar ik lie-
ver aan UWE. dan aan iemand anders verplig-
tingen van dezen aard heb. Ik verwacht UWE.