Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
^to handleiding tot ren
reikt, zal men zijne eifchen op eene nadrukke-
lijke , maar altijd befcheidene wijze, kunnen voor-
dragen.
§ 978. Eene en andere foort van verzoekbrie-
ven treft men aan in de volgende voorbeelden:
Verzoek om op een kantoor geplaatst te worden.
Mijn Heer!
Vernomen hebbende, dat UWE. iemand op uw
kantoor noodig heeft, neem ik de vrijheid mij daar-
toe aan tc bieden. Omtrent mijne kennis in han-
delzaken en mijn zedelijk gedrag leg ik het getuig-
fchrift van mijnen tegenwoordigen principaal, den
Heer L. over, bij wien ik drie jaren geweest ben.
Getrouwe vervulling mijner pligten is mij altijd
heilig geweest, en zal zulks altijd blijven.
In verwachting van UWE. antwoord ben ik met
de meeste hoogachting
Mijn Heer!
UWE. dienstw. dienaar
P.
Verzoek om Verlenging (prolongatie) eens wissels.
Hoog Edel Geflrenge Heer!
De wissel, welken UHEG. van mij in handen
hebt, vervalt den 18 dezer. Het zoude mij een
groot genoegen zijn, wanneer UHEG. kondet
befluiten, denzelven nog twee maanden te verlen-
gen (prolongeren). Alsdan zoude ik in ftaat
J