Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ssgs
540 handleiding tot den
het lot mijn'er arme onfchuldige kinderen jammert
mij. Het hart dreigt mij te breken, wanneer 7,lj
weenend om hunnen vader roepen, en mij aan-
zien, als of zij mij zeggen willen: ongelukkige
moeder, gij moet nu alleen voor ons zorgen! —
Hoe zal mij dat mogelijk zijn ? Gij weet, dat het
mijnen man, bij alle zijne werkzaamheid en fpaar-
zaamheid, onmogeliik was, veel over te garen,-
dat hij flechts weinig nalaten konde. Wat moet
ik nu beginnen. — Bij wien kan ik raad, troost
en hulp zoeken? Op u berust mijne hoop! God
bewege uw hart, om mij arme ongelukkige we-
duwe bij te fl:aan.
Geachte vriend!
UWE bedroefde vriendin.
S.
verzoekbrieven.
5 976. De aanleiding tot het verzoek, de gron-
den, waardoor hetzelve onderfl:eund wordt, dc
gewigtige voordeden , welke men van deszelfs in-
williging kan verwachten , en de verpligting daar-
voor, maken den algemeenen inhoud van elk ver-
zoek uit. De taal moet in hetzelve openhartig,
zedig en wellevend zijn. Somwijlen laten de ver-
zoekbrieven, even als de verzoekfchriften, eene
levendige fchildering der omfliandigheden toe. Het
verzoek moet altijd als iets zeer gewigtigs voorge-
fteld worden; zelfs kan men fomtijds dc moeijelyk-