Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 HANDLEIDING tot den
geven. De omvang van het geheel, dat verdeeld'
moet worden, heet het verdeelde, de deelen
zelve worden leden der verdeeliifg, eh het
kenteeken, volgens hetwelk de verdeeling ge-
ichiedt, grond der verdeeling genoemd,
b. V. dc menfchen zijn mannen of vrouyten.
Het geflacht is hier de grond der verdeeling. Ver-
deelingen, welke meer dan twee leden bevatten,
worden met den naam van drie-, vier- en, in het
algemeen, veelledige verdeelingen beftempeld.
§ 63. Verdeelt men een en hetzelfde denk-
beeld volgens onderfcheidene gronden van ver-
deeling, zoo ont-ftaan er n e ve n af de e lin-
gen, b. V. wanneer men de driehoeken, met
betrekking tot derzelver zijden, in gelijkzijdige,
gelijkbeenige en ongelijkzijdige, eh ook , met be-
trekking tot derzelver hoeken , in regt- ftomp- en
fcherphoekige verdeelt.
g 64. Verdeelt men de verkregene leden der
verdeeling op nieuw, dan verkrijgt men eene on-
derafdeeling, b. v. de natuiirUjke ligcha-
men zijn of bewerktuigde of onbewerktuigde; de
bewerktuigde zijn of plant en of dier en. Het
laatfte is hier eene onderafdeeling.
§ 65. Het overzigt (fystema) van verdöe-
li'ngen en onderverdeelingen noemt men eene tafel
(tabelle), welke of met haakjes of met infprin-
ging vervaardigd wordt. Van beide foorten
volgt hier een voorbeeld.