Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 519 '
krijgen. Hetzelfde heb ik ten aanzien der aange-
kochte zijden en wollen floffen in acht genomen.
De lijst der gekochte zaken, benevens de voldane
rekeningen der bijzondere verkoopers , fluit ik
hierin. Ik heb alles op het zorgviildigfl:e laten in-
pakken , en heden met fchipper Pieterfen mede-
gegeven, die morgen van hier vertrekt, en lüter-
lijk den 17 dezer te M. . . zal aankomen.
Ik hoop, dat alles aan de verwachting van
UWE. zal beantwoorden, en verzoek mij met
verdere bevelen te vereeren. Door derzelver
naauwkeurige opvolging zal ik altijd trachten de
hoogachting aan den dag te leggen, waarmede ik
verblijve
Wel Edele Heer !
UWE gehoorzame en dienst-
vaardige Dienaar.
P.
Eeiie wednwe berigt eenen vriend den dood bares mans.
S . . . den 12 julij 1820.
Zeer geachte vriend!
Gisteren floeg het vreesfelijke uur, waarin ik
mijnen geliefden man, en met hem mijne rust en
mijn geheel geluk verloor. — Gij kendet den braven,
en weet alzoo dat hij mij alles was. Helaas, ik
bevind mij thans in den fchrikkelijkflen toeftand!
Leed ik alleen, zoo zoude ik niet klagen; maar
K k 4