Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
48o handleiding tot den
het begin van den brief verhaald worden- Men
zoeke den lezer met beleid en behoedzaamheid
voor te bereiden, en den hevigen indruk te ver-
zwakken, of men late eenen derden de zaak op
eene gefehikte wi,jze bekend maken,
S 974. In fterfgevallen meldt men met weinige
woorden den naam en ouderdom des overledenen,
den aard der ziekte , den tijd des overlijdens en
de betrekkingen, waarin de overledene tot de
overblijvenden en den schrijver ftond. Bij eene
huwelijksverbindtenis geeft men van het voorne-
men daartoe kennis, met vermelding van den dag,
waarop de eerfte afkondiging zal plaats hebben
cn met aanbeveling in de vriendfchap.
S 975- I^e volgende korte voorbeelden kunnen
voor andere dergelijke dienen;
Berigt wegens het Tolbrengcn van eenen opgedra-
genen last.
Rotterdam den 13 junij 1826,
Wel Edele Heer!
Hiermede heb ik de eer UWE. berigt te doen,
dat ik den door UWE. mij onder 12 mei opgedra-
genen last ftiptelijk volvoerd heb.
Alvorens tot den aankoop van het huisraad over
tc gaan, heb ik de.meeste winkels en pakhui-
zen bezocht cn doorgezien, om mij te overtui-
gen, waar ik de gevraagde ftukken het best zoude