Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 517
I
3. Soorten van brieven.
§ 97a. De onderwerpen van het gemeene le-
ven , welke tot brieven aanleiding geven, zijn
zoo menigvuldig, dat zij niet alle naauvvkeurig
onder boven gegevene verdeeling 950.) gebragt
kunnen worden. Men verontfchuldigt zich, noo-
digt, herinnert, doet vermaningen, berispingen,
verwijten, enz. of men vercenigtonderfcheidcne
onderwerpen in een' en denzelfden brief. Men
onderfcheidt derhalve: berigten, geluk we n-
fchingen, brieven van vertroosting,
van verzoek, van aanbeveling, van
herinnering, van verontfc huldiging,
van n 00 digin g , van raadvraging, dank-
zegging, vricndfchappelijke brieven,
gemengde brieven en antwoorden.
Beriüten.
§ 973. Berigt fchrijven bevat aanwijzin-
gen , verhalen en voorftellingen van gebeurde
zaken. Men neme hierbij de algemeene regelen
van den ftijl in acht, en legge zich vooral toe op
duidelijkheid cn beknoptheid. Kleinigheden cn bij-
omftandigheden ftippe men flechts even aan, en
brenge daarentegen de hoofdzaken des te meer
vooruit. Onaangename berigten, zoo als fterf-
gevallen en dergelijke, moeten niet terftond in
K k 3