Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
48o handleiding tot den
omflag, en aan perfonen, wien men achting ver-'
fchuldigd is, wordt de brief nooit dan onder een
omflag (couvert) afgezonden.
§ 970. Tot het verzegelen van brieven gebruikt
men gewoonlijk rood of zwart lak , en roode ,
witte of zwarte ouwels. Van zwart lak en zwarte
ouwels bedient men zich alleen bij doodberigten
en in den rouw. Men neme voorts, om wel en
duidelijk te verzegelen, niet te veel noch te wei-
nig lak; dewijl in het eerlle geval een dikke
rand om het zegel komt, en in het laatfl:e het
zegel onduidelijk wordt.
§ 971. Brieven worden met boden of met ge-
legenheid, maar het zekerfl:e met den post verzon-
den. De ontvanger betaalt doorgaans het vracht-
geld (de port); wanneer echter de afzender zulks
betaald heeft, drukt men ait op de hnkerzijde des
opfchrifts door het woord vrachtvrij (franco) uit.
Sluit men eenen brief in eenen ai>.leren, zoo
drukt men op het opfchrift des ingeflotenen briefs
zulks uit door de woorden ond'er omflag (sous
couvert), en geeft men dien aan eenen vriend of
bekenden mede, door de woorden met vriend (par
ami). Brieven aan voorname perfonen met ge-
legenheid te zenden, of in dezelve andere brie-
ven ter verdere bezorging i n t e f 1 u i t e n is on-
wellevend. Sluit men eenige muntfpecie in eenen
brief, dan fchrijft men de waarde daarvan buiten op,
cn late de brieven zelvcn aantcckenen, gelijk ook
die, welke papieren van waarde bevatten.