Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLAiNDSCHEN STIjL. 5^3
4. het opfchrift: aan de Edelmogende Heeren
Staten-Generaal. Voorts noemt men de Haten
eener provincie: Groot Edel Achtbare Heeren en
U Groot Edel Achtbaren; — de burgemeesters
eener ftad: Edel Achtbare Heeren en Uw Edel
Achtbaren.
§ 961. De hooge justitie - collegien heten:
Hoog Edel, Hoog Geßreng ; de mindere: IVel Edel
Achtbaren; — de generaal-majoors betitelt men:
Hoog Edel Geßreng-, en verder U. H. E. G., des-
gelijks andere hoofdofficieren. Aan kapiteins en
luitenants, alsmede aan leden van geregtshoven,
fecretarisfen, regtsgcleerden, enz. geeft men den
titel van iFel Edel Geflrenge Heer en voorts U.
W. E. G. —■ Wijders noemt men in gefchriften een'
hoogleeraar in de godgeleerdheid: Hoog Eerwaar-
de, Hooggeleerde lieer; andere hoogleeraren:
TVel Edel Hooggeleerde Heer; de predikanten:
WelEerwaarde, zeer Geleerde ; de geneesheeren:
Zeer Geleerd; eenen graaf: Hoog Wel Geboren;
eenen baron: Hoog Geboren; andere adel; Hoog
Edel Geboren Jonkheer; iemand uit den aanzien-
lijken ftand van minder adel: Wel Edel Geboren;
voorname lieden uit den middclftand : WclEdele-,
elk ander uit den middclftand: Mijnheer. Aan
Vrouwen van rang fchrijft men: WelEdel Geboren
Mevrouw , of enkel Mevrouw; aan ongehuwden:
Wel Edel Geboren Freule en Mej uf vrouw.
5 962. Na her flot herhaalt met de n titel van
K k