Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
532 HANDLEIDING tot den
aanfpraak: Mevrouw; e. in den zanienliang en
3. het onderfchrift, als aan den Koning; 4. het
opfchrift; aan Hare Majesteit de Koningin. —
Aan de Kroonprinfes: i. Mevrouw; 1. Uwe Kei-
zerlijke 'Hoogheid en Hoogstdezelve ; 3. van Uwe
Keizerlijke Hoogheid de gehoorzaamjle en onder da-
.Tiigfle dienaar; 4. aan Hare Keizerlijke Hoogheid,
de Prinfes van Oranje, Kroonprinfes der Neder-
landen , Grootvorjlin van Rusland, — Aan Prin-
fes Marianne: i. Mevrouw; 1. Uwe Koninklijke
Hoogheid; 3. van Uwe Koninklijke Hoogheid de
gehoorzaamjle en onderdanigfle dienaar; 4. aan
Hare Koninklijke Hoogheid, Wilhelmina Frederiea
Louifa Marianne, Prinfes der Nederlanden.
§ 959. Aan eenen ministe.r, fecretaris van ftaat,
ftaatsraad, commisfaris-generaal, directeur-generaal,
infpecteur generaal, luitenant generaal geeft men
den titel van Excellentie, en bij inzending van
ftukken, is: i. de aanfpraak: Hoog Edel Ge-
jlrenge Heer; 2. benaming: Uwe Excellentie Of
U. H. E. G. (Uw Hoog Edel Geftrenge); 3. '
het onderfchrift: Uwer Exellentie gehoorzaamjle
dienaar ; 4. het opfchrift ; aan Zijïie Excellen-
tie den ( Minister van Marine , of Commissaris-
generaal, enz.)
§ 960. Men fchrijft aan de Staten-Generaal
aldus: aanfpraak: Edelmogende Hecren-, 2. bena-
ming: Uw Edelmogenden ; 3. van Uw Edclmogen-
den de gehoorzaamde en onderdanigjie dienaar ;