Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 511 '
het onderfchrift of (lot, en het opfchrift
(adres). Alle deze zaken moeten in een bepaald
verband ftaan. Het zoude even ongefchikt zijn,
eenen brief, dien men b. v. ' met hooggeletrde
Heer begonnen had, met genegen dienaar te ein-
digen , als het zoude zijn yerpligte dienaar te zet-
ten , wanneer men iemand met eenig verzoek nadert.
§ 956. In het algemeen hangen de titels af v«n
geboorte, ftand en burgerlijke betrek-
kingen; in het bijzonder echter behoort de
afhankelijkheid of onafh ankel ii kh e i d,
in welke de fchrijver tot den ontvanger flaat, wel
in aanmerking genomen te worden.
§ 957. In gefchriften aan den Koning is:
lo. de aanfpraak: Sire; if>, Je benaming in den
zamenhang: Uwe Majesteit en Hoogstdezelvc;
30. het onderfchrift: yan Uwe Majesteit de zeer
gehoorzame dienaar en getrouwe onderdaan; 40.
het opfchrift: aan Zijne Majesteit den Koning. —
Aan den Kroonprins fchrijvcnde, is: i. Door'
luchtigfte Prins ; 2. Uwe Koninklijke Hoogheid en
Hoogstdezelvc; 3. yan Uwe Koninklijke Hoogheid
di gehoorzaamfte en onderdanigße dienaar; 4. aan
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje,
Kroonprins der Nederlanden. Voor Prins Frederik
is I, t en 3 hetzelfde, en 4. aan Zijne Konink-
lijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden,
Commisfaris Generaal van oorlog.
% 958. In gefchriften aan de Koningin: i. dc