Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 509 '
ge liet in eene bclioorltjke orxie, zoodat men liet
gemakkeliik overzien Ican.
§ 948. De inleiding des briefs, v;anneer
dezelve noodig is, behoort i^ort, natuurlijk, en
niet van al le ver genomen tc zijn; het flot des-
gelijks kort, en een en ander op eene gepaste wij-
ze met den inhoud verbonden.
S 949. Ten einde zich in het brieffclirijven
te oefenen, beginne men met antwoorden op
brieven te fchrijven. De brieven geven deri loop
der antwoorden aan de hand, en ztjn ievens eene
aanleiding hoe men fchrijven moet.
§ 950. In het algemeen wordt de briefftijl ver-
deeld in brieven van wellevendheid, in ver-
zoekende, gemeenzame, onderrigtcn-
de en beroepsbrieven.
§ 951. Het eigenaardige in brieven van wel-
levendheid is, dat men dezelve niet van ons
e i s c h t, maar wel van onze achting en welle-
vendheid verwacht. Hiertoe behooren: brie-
ven van dankzegging voor bewezene dicn-
flen, voor vriendelijke deelneming in ons lot; —
van g e 1 u k vv e n fc h i n g aan bekenden en boven
ons in rang verhevene, wanneer hen eenig bij-
zonder geluk bejegent, of bij vrolijke voorvallen
in maatfchappelijke betrekking, als: geboorte,
trouw, herflelling uit ziekte, enz.; — van
rouwbeklag bij treurige voorvallen onder
bloedverwanten. Men wachte zich in de welle-
' I