Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page


NEDERLANDSCHEN STIJL. 505 '
der gezegde dienstmaagd bevestigd, zich, uit
hoofde vatT zijne eigene en van de algemeene vei-
ligheid verpligt heeft gevonden hiervan aangave te
doen, te meer daar de bewuste dienstmaagd, uit
medeliiden door den comparant opgenomen, zich
alzoo aan zeer groote ondankbaarlieid ten zijnen
opzigte heeft fehuldig gemaakt.
Hiermede eindigde de comparant zijne verkla-
ring, keurde dezelve, na gedane voorlezing,
goed, en heeft met ons onderteekend
(gct,.^ W. V. Neustadt.
G. A. C i n n e n d ij k,
Comm. V. politie.
Tweede Hoofdftuk.
Dijzondere beroepsvoordragt.
§ 937. Tot den bijzonderen beroepftijl kan
men brengen: 1°. brieven; 2°. onderhand-
fche act en. leder toch heeft in zijnen bijzon-
deren werkkring, in welken hem zijne betrekking
in de menfchelijke maatfchappij geplaatst heeft,
met het fchrijven van brieven te doen, en niet
zelden ook zal men zich in de gelegenheid bevin-
den, om onderhandfche acren tc vervaardigen,
zoo als: wisfels, rekeningen, kwijtingen C<lii'-
tanticn); ja fomtijds ook, daartoe in ftaat zijnde
huurcedels, koopcontracten, enz.
I i 5