Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 523 '
vene linkerzijde des blads, of aan het einde van
het (luk, door eene bijzondere aanteekening de ge-
maakte veranderingen vermeldt, en ook deze door
de belanghebbende personen bij onderteekening
laat bevesdgen.
§ 936. Niet tegenftaande dit opgegevene alge-
meene ^ zijnde procesverbalen zeer onderfcheiden,
naar de personen, die dezelve uilvaardigen en de
zaken, welke er het onderwerp van zyn. In alle
vakken van beheer en regtsvordering komen zij
onophoudelijk voor De gewone wijze, waar-
op de meeste zamengesteld zijn, is te zien in
het volgende
s Procesverbaal.
Heden den eerlten augustus des jaars achttien-
honderd en twintig verfcheen voor ons G. A.
Binnendijk, commisfaris van politie te M. . . ,
de heer Willem van Neuftadt, koopman alhier,
welke ons het volgende te kennen gaf:
Dat hij heden morgen ongeveer te vijf ure,
zijnde omtrent een uur vroeger dan hij gewoon
was op te ftaan, zich verbeeldde zijn voordeur
te hooren openen; dat hij, hierop uit het bed ge-
fprongen zijnde, door de raam zijne dienstmaagd
C) Ter volkomene kennis der proceaverba'e • n andere
genoemde stukken, verwijzen wi; n»ar de reeds gemelde
Handboeken enz, over de regtspleging en het notarisambt,
waarin meu voor elk »ak de noodige Toorbeelden aantreft,
I i 4