Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
516 handleiding tot den
dcl hiertoe is bovenal, dat ons altijd voor oogen
zvveve het denkbeeld des regts, welks uit-
voering het geldt in de zaak, die wij verdedigen.
Geen hulpmiddel is overigens ter overreding mag-
tiger , dan het geloof aan de braafheid van
hem, die ons tracht te overreden.
S 923- Daar de deductien en defenfien
in het wezen der zaak dezelfde zijn, en flechts
in eene kleine te voren (§ 904.) gemelde bijzonder-
heid van elkander verfchillen, zoo is hetgeen van
de ecrfie reeds gezegd is, ook" volkomen op de
laatfte toepasfeliik. Wij zullen derhalve alleen nog
ccnigc algemeene aanmerkingen op beide foorten
van ftukken bier bijvoegen.
5 924- Bij elke wetgeving moet gezorgd wor-
den, dat de onfchuldige geene ftraf onderga,
cn dat de f c h u 1 d i g b e v 0 n d c n e nooit harder
geflraft worde, dan hij Vv'erkelijk verdient. Een en
ander te bevvfcrken is de taak des verdedigers; den
befchuldigden volkomen en doelmatig te regtvaar-
digen, dat is, eiken grond, die in de daad zel-
ve, of in den dader, of in het misdriif gelegen
is , en naar de wet den befchuldigden geheel of
gedeeltelyk verontschuldigt, op te zoeken, cn de
eenzijdigheid in onderzoek en beoordeeling tegen
tc werken. Uit dien hoofde bevelen de wet-
ten, dat elk Iijffl:rafFelijk aangeklaagde verdedigd
moet worden. De verdediger onderfcheidt zich
dus van den zaakbezorger in burgerlijke zaken