Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 491

geheel zich als gLinfrig voor de zaak voordoet,
zoo hcefc dc verdediger hec zijne gedaan, en het
komc nu op het even zoo gewigtig vereischte
aan, namelijk, eene grondige kennis der wetten
en derzelver toepasfing op het onderhavig geval.
§ 914. Vooral komc hec cr op aan, dat men
met volkomene juistheid den ftaat van hec ge-
fchil (zie § 96.) bepale, door uuldclljk aan te
toonen , waarop het aankomt, en wac, als in ge-
fchil, door den regter moec beflisc worden; cok
in welke punten de gevoelens of het beweerde
der partijen, zoo wel van Je daadzaak zelve, als
ook, wanneer dit het geval is, van hec rang-
fchikken der daadzaak onder zekere wet, van el-
kander afwijken. Voorts komc hec op zulk eene
plaatsing en rangschikking van alle deelen der
voordragt aan, dat elk stuk daar staat, waar hec
de beste werking doet, om hec geheel gemakkelijk
te overzien en te omvatten, hec door oefening cot
hebbelijkheid ge wordene re deneer kundig
juist denken, of eene aaneenfchakeling van
eene geheele reeks redeneerkundige gevolgtrekkin-
gen en befluiten, die, zonder in den vorm van
fchoolsche fluitredenen tc verfchijnen , toch vol-
komen proef houden,
§ 915. Het ligt in den aard der zaak zelve,
dat men van de wapens, welke de redeneerkunde
aan de hand geefc, zich gedeeltelijk aanval-
lender gedeeltelijk verdedigen der wijze