Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 31
Bij dezen regel komt het er op aan, in welk ver-
band de bepalirg gegeven wordt. Zoo kan men
b. V. in de meetkunst,, zonder tegen dezen regel
te zondigen, van het vierkant de bepaling ge-
ven, dat het een gelijkzi'dige regthoek is, daar
te vofen bepaald wordt, wat men door regthoek te.
verftaan hebbe.
b.) In eene bepaling moeten de wezenlijke
kenreekens beknopt opgegeven worden. Verwer-
pelijk is derhalve van den menfchelijken geest de
volgende bepaling : hij is het in ons denkende en-
opge klaarde wezen; want opgcklaardheid is eene
toevallige eigenfchap van den geest.
c.) Eene bepaling moet geene ontkennende
kenmerken bevatten. Wanneer ik zeg: groen is niet
blaauw, niet geel, enz., zoo zoude men toch
nimmer weten , wat groen ware. Zoo ontbreken-
aan de bepaling: de cirkel is een plat vlak, beßo-
ten binnen ee7ie kromme lijn, die geen begin en
geen einde heeft, niet flechts wezenlijke kenmer-
ken, maar zij bevat ook ontkenningen.
d.") Het woord, dat bepaal! moet worden, of
eenig van hetzelve afgeleid woord ^ mag niet in
de bepaling voorkomen, b. v. de beweegbaarheid
is die algemeene eigenfchap der li^c.'iamt n, dat
zij van de eéne plaats naar de andere bewogen kun-
nen worden. Het moet zijn: dat zit van plaah
kunnen veranderen, üoor het her'.ialcn van het
te bepalen woord ontftaat een cirkel. Zoo ont-